1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Liên hệ bán hàng: +84.58.3881176

Danh mục sản phẩm

Sản phẩm mới

70 độ đạm - 185ml

12 độ đạm - 1 lít

17 500 VND
0 VND

Xem thêm ...

15 độ đạm - 5 lít

15 độ đạm - 2 lít

15 độ đạm - 1 lít

15 độ đạm - 500ml

20 độ đạm - 2 lít

25 độ đạm - 5 lít

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG TỔ CHỨC LỄ CHỨNG NHẬN GIẢI THƯỞNG SAO VÀNG ĐẤT VIỆT 2013 VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO: 22000: 2005

Những năm gần đây, việc xuất hiện của các loại nước mắm công nghiệp tác động rất lớn đến thị trường nước mắm trong nước. Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang vẫn kiên định với mục tiêu duy trì sản xuất nước mắm truyền thống, cũng cố và gia tăng chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thị trường, xây dựng và phát triển thương hiệu, nhờ vậy Công ty đã vượt qua thách thức cạnh tranh này.

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như chất lượng, trong những năm qua, Công ty đã từng bước kiện toàn lại cơ sở vật chất sản xuất nước mắm, hệ thống lại phần mềm quản lý chất lượng và đã xây dựng thành công Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000:2005.

Nhưng chỉ nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm của nước mắm truyền thống thôi thì chưa đủ, trong kinh doanh việc xây dựng và quảng bá thương hiệu cũng là một yếu tố quan trọng. Đây là một quá trình lâu dài mà Công ty phải thực hiện. Công ty đã nỗ lực phấn đấu và đã được chứng nhận Giải thưởng Sao vàng Đất Việt trong năm 2011 và 2013 và nhiều giải thưởng cao quý, uy tín khác.

Ngày 26 tháng 10 năm 2013, tại thành phố biển Nha Trang, Công ty đã long trọng tổ chức lễ đón nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 2200:2005.

iso

35 năm là một bước đi khởi đầu của Công ty trong khác vọng vươn cao, vươn xa đủ sức đứng vững và cạnh tranh trong thị trường trong nước, từng bước đưa sản phẩm nước mắm – một sản phẩm gia vị cổ truyền của Việt Nam ra với thế giới.

PHÒNG MARKETING